категории
полезни съвети
Кадрови промени в Michelin

Мишел Ролие обявяви, че Жан-Доминик Сенард ще го наследи на следващото редовно Годишно общо събрание на акционерите

Мишел Ролие, управляващ генерален партньор и председател на Michelin, обяви, че по време на редовното годишно общо събрание на 11 май ще препоръча на акционерите да приемат освобождаването му от поста, считано от същата дата. Ако акционерите са съгласни, Жан-Доминик Сенард, който през май 2007 г. бе избран за не-генерален управляващ партньор и през май миналата година за управляващ генерален партньор, ще наследи г-н Ролие като Председател на Групата, считано от 11 май 2012 г.
През февруари 2011 г. г-н Ролие обяви намерението си да не завърши своя мандат, който съгласно подзаконовите нормативни актове изтича на 72 годишна възраст. По време на редовното Годишно общо събрание през 2011 г. той предложи на акционерите да изберат като негов наследник за управляващ генерален партньор г-н Сенард. Същевременно системата за корпоративно управление на Michelin също бе променена така, че да осигури възможността за наследяване на г-н Ролие.
"През май миналата година Жан-Доминик Сенард бе избран за управляващ генерален партньор и оттогава работим заедно, за да подготвим моето наследяване. Преходът вече приключи и дойде време да му предам управлението. Michelin е в отлична форма и ускорено темпо за постигане на множеството предизвикателства, които със сигурност ще се появят в нашата нова фаза на агресивен растеж от 2011 г. Знам, че Жан-Доминик ще бъде отличен председател и че ще продължи с гордост да споделя ценностите и амбициите на Michelin. Той има моето пълно и абсолютно доверие."
След дълга кариера в International Paper Group, през 1996 г. Мишел Ролие се присъедини към Michelin като Главен юрисконсулт и Директор на финансовите операции. Член на изпълнителния съвет на Групата, в края на 1999 г. той пое отговорността за целия Финансово-правен отдел. През май 2005 г. бе избран за управляващ генерален партньор и година по-късно стана единственият управляващ генерален партньор. През май 2007 г. към него се присъедини Жан-Доминик Сенард, който по това време бе избран за не-генерален управляващ партньор, а след това, през май 2011 г., за  управляващ генерален партньор.  Г-н Ролие е на 67 години. Текущият мандат на г-н Сенард, който започна на 13 май 2011 г., ще продължи четири години и може да бъде подновяван.

Роден през 1953 г., Жан-Доминик Сенард поема финансови и оперативни задължения в Total, Saint-Gobain и Pechiney, когато работи като председател на Pechiney SА, член на Изпълнителния комитет на Alcan Group. Той се присъединява към Michelin през 2005 г. като Главен Финансов Директор и член на Изпълнителния комитет, и след като през май 2007 г. става не-генерален управляващ партньор, на 13 май 2011 г. е избран за управляващ генерален партньор на редовното Годишно общо събрание на акционерите на Michelin.
Управляващите партньори на Michelin, които съгласно подзаконовите нормативни актове трябва да бъдат физически, а не юридически лица, се избират от акционерите. Те могат да бъдат или Генерални партньори, които имат неограничен лична отговорност за задълженията на Michelin, или не-генерални партньори.
Надзорният съвет на Michelin, чиято роля е разширена с промяната в подзаконовите нормативни актове, одобрена от акционерите на редовното Годишно общо събрание през май 2011 г., в момента има осем члена, избрани от акционерите за четиригодишен мандат: Ерик Бордоне де Шарбоние (председател), Пат Кокс, Барбара Далибард, Луис Жалу, Франсоа Грапо, Пиер Мишлен, Лоренс Раписо и Вернер Потие. Всички те квалифицирани като независими.

БИОГРАФИЯ НА МИШЕЛ РОЛИЕ
Мишел Ролие завършва Institut d’Etudes Politiques през 1967 г. и Université de Droit в Париж през 1968 г.
Преди присъединяването си към Michelin от 1971 г. работи за Aussedat-Rey (International Paper Group). Той работи успешно като инспектор (съоръжения, отдели и група) от 1973 до 1982 г. и като Оперативен мениджър на звено от 1982 до 1987 г. През 1987 г. бе назначен за Главен финансов директор и през 1994 г. за Заместник управляващ директор.
Мишел Ролие се присъединява към Групата Michelin през септември 1996 г. като Главен юрисконсулт и Директор на финансовите операции. Като член на изпълнителния съвет на Групата Michelin, през октомври 1999 г. той е назначен за Главен Финансов и Правен Директор.
През май 2005 г. става управляващ партньор на Compagnie Générale des Etablissements Michelin заедно с Едуард Мишлен и Рене Зинграф.
Преди това, от 27 май 2006 г., Мишел Ролие е бил единствен управляващ генерален партньор на Групата Michelin.
След редовното Годишно общо събрание на акционерите на 13 май 2011 г., Мишел Ролие е управляващ председател и Жан-Доминик Сенард се присъединява към него като управляващ генерален партньор.
Мишел Ролие е роден на 19 септември 1944 г. в Анси.

БИОГРАФИЯ НА ЖАН-ДОМИНИК СЕНАРД
Жан-Доминик Сенард е възпитаник на френското бизнес училище HEC. Притежава също магистърска степен по право.
Той започва кариерата си като заема различните финансови и оперативни позиции в Total от септември 1979 г. до септември 1987 г., а след това в Saint Gobain от 1987 г. до 1996 г. От септември 1996 г. до март 2001 г. е Главен Финансов Директор на Péchiney и член на изпълнителния съвет на Групата. До 2004 г. е ръководител на сектора на първичните метали на Péchiney.  Като член на Изпълнителния комитет на Alcan е отговарял за интегрирането на Péchiney и е бил председател на Péchiney SА.
Жан-Доминик Сенард се присъединява към Michelin през март 2005 г. като Главен Финансов Директор и член на Изпълнителния съвет на Групата Michelin.
През май 2007 г. е назначен за не-генерален управляващ партньор на Групата Michelin.
По време на редовното Годишно общо събрание на акционерите на Групата на 13 май 2011 г, Жан-Доминик Сенард е назначен за управляващ генерален партньор на Групата Michelin заедно с председателя Мишел Ролие.
Жан-Доминик Сенард е роден на 7 март 1953 г. Той е женен и има три деца.


Публикувано на 12/04/12